پاپ آپ

35ريال/ بازدید

 • افزایش ترافیک
 • کاهش رتبه الکسا
 • هدف گذاری (جغرافیایی - پلترفم - زمان)
 • یکتا سازی بازدید کننده ها
 • عدم ایجاد مزاحمت برای بازدید کننده
 • افزایش فروش
 • برند سازی
ایجاد کمپین

نیو تب

50ريال/ بازدید

 • افزایش ترافیک
 • کاهش رتبه الکسا
 • هدف گذاری (جغرافیایی - پلترفم - زمان)
 • یکتا سازی بازدید کننده ها
 • عدم ایجاد مزاحمت برای بازدید کننده
 • افزایش فروش
 • برند سازی
ایجاد کمپین

کمپین افزایش ترافیک

با یکی از این سه روش کمپین افزایش ترافیک سایت خود ایجاد کنید و سرعت رشد وب سایت خود را چند برابر کنید.


پکیج های افزایش ترافیک

نام پکیج ترافیک ترافیک رایگان مجموع ترافیک
پکیج 1 20،000 0 20،000
پکیج 2 50،000 0 50،000
پکیج 3 100،000 5،000 (5%) 105،000
پکیج 4 500،000 37،500 (7.5%) 537،500
پکیج 5 1،000،000 100،000 (10%) 1،100،000