پاپ آپ

70ريالهر بازدید

  • هدفمندی پلتفرم14
  • هدفمندی جغرافیا14
  • هدفمندی یکتا21
  • هدفمندی زمان14
  • هدفمندی اپراتور100
ایجاد کمپین

نیو تب

80ريالهر بازدید

  • هدفمندی پلتفرم16
  • هدفمندی جغرافیا16
  • هدفمندی یکتا23
  • هدفمندی زمان16
  • هدفمندی اپراتور160
ایجاد کمپین

کمپین افزایش ترافیک

با یکی از این سه روش کمپین افزایش ترافیک سایت خود ایجاد کنید و سرعت رشد وب سایت خود را چند برابر کنید.


پکیج های افزایش ترافیک

نام پکیج ترافیک ترافیک رایگان مجموع ترافیک
پکیج 1 5،000 0 5،000
پکیج 2 10،000 0 10،000
پکیج 3 20،000 1،000 21،000
پکیج 4 50،000 2،500 52،500
پکیج 5 100،000 6،000 106،000
پکیج 6 200،000 14،000 214،000
پکیج 7 500،000 36،000 536،000
پکیج 8 1،000،000 100،000 1،100،000