پیکسل چیست؟

پیکسل روشی ست که توسط آن بدون هیچگونه مزاحت و ظاهر علنی یراس سایت خود ترافیک ایجاد کنید.

  • قیمت ارزان
  • بدون مزاجمت
  • افزایش ترافیک
  • کاهش رتبه الکسا

کمپین افزایش ترافیک

با یکی از این سه روش کمپین افزایش ترافیک سایت خود ایجاد کنید و سرعت رشد وب سایت خود را چند برابر کنید.

پاپ آپ

پاپ آپ

پاپ آپ استاندارد، بدون ایجاد مزاحمت برای بازدید کننده، یک بار به ازای هر بازدید، با هدفمندی های دقیق و کنترل محدودیت

نیوتب

نیو تب

بهترین جایگزین برای پاپ آپ، بدون ایجاد مزاحمت برای بازدید کننده، عدم بسته شدن توسط مسدود کننده ها، یک بار به ازای هر بازدید، با هدفمندی های دقیق و کنترل محدودیت