با استفاده از ترافیک سایت خود درآمد کسب کنید.

سه روش مناسب و بدون مزاحمت و کاهش وجه سایت شما. با استفاده از سرویس افزایش ترافیک هیت پلاس شما می توانید هم کسب درآمد کنید و هم کاربران خود را حفظ نمایید. کابران شما با یک پاپ آپ سایت شما ساید کنار بیایند ولی با چندین پاپ آپ و تبلیغات زننده شاید کنار نیاید و دیگر به سایت شما سر نزند.


قیمت های کسب شده از هر بازدید


پیکسل پاپ آپ نیوتب
درآمد هر بازدید 4 ريال 20 ريال 30 ريال
تعدا دفعات شمارش هر آی پی تا 4 بار تا 4 بار تا 4 بار
قیمت یکسان برای هر شمارش
* قیمت ای پی های خارج ایران 1/4 آی پی ایران 1/4 آی پی ایران 1/4 آی پی ایران
روش درآمد از هر آی پی 16 ريال 80 ريال 120 ريال
درآمد از هر آی پی 216 ريال
استفاده همزمان با سایر روش ها


سیستم انحصاری و ضد تقلب و شمارش هیت پلاس!


سیستم ضد تقلب هیت پلاس بسیار ساده است!

هر کس که می خواهد تقلب کند، تقلب کند!

ما تنها، در لحظه باز شده صفحه هدف، تقلب وی را ثبت و صفحه هدف را نمایش می دهیم.
در آخر هر روز و در هنگام شمارش مجموع ترافیک هر کاربر، شمارش های تقلبی وی را حذف کرده تا هم فرد متقلب درآمدی نداشته باشد و هم تبلیغ دهنده پولی بابت ترافیک مشکوک پرداخت نکند
از این رو پیشنهاد می شود با توجه به قیمت های مناسب هیت پاس سعی بر درآمد غیر اصولی نداشته باشید، تا بتوانید مدت طولانی از سایت خود کسب درآمد کنید.
افراد متقلب حساب کاری شان بسته خواهد شد. و درآمد های گذشته وی نیز بعنوان جریمه کسر خواهد شد.